Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   李光弼傳平𡊮⿱目兆年月與紀不同

李光弼傳云浙東賊𡊮⿱目兆台州建元寶勝以建

丑爲正月殘剽州縣光弼遣麾下破其衆於衢

廣德元年遂禽⿱目兆浙東平二年光弼薨

 今案代宗紀寶應元年八月辛未台州人袁

 ⿱目兆反九月癸卯䧟信州十月乙卯䧟温明二

 年十二月甲戌李光弼及𡊮⿱目兆戰于衢州敗

 之廣德元年三月丁未李光弼及𡊮⿱目兆戰敗

 之二年七月巳酉李光弼薨十一月癸丑𡊮