Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   郭正一傳爲相之年幷其事與紀志不

    同

郭正一傳云永隆中遷秘書少監檢校中書侍

郞詔與郭待舉岑長倩魏玄同並同中書門下

承受進止平章事平章事自正一等始永淳中

眞遷中書侍郞

 今案髙宗本紀永淳元年四月丁亥黃門侍

 郞郭待舉兵部侍郞岑長倩秘書員外少監

 郭正一吏部侍郞魏玄同與中書門下同承