Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 清顯則如天官典選皆其所揚歷之地亦無

 足恠者若於行儉傳止言其素許二子以遠

 到而其後果驗豈不愈於拘二子以銓衡之

 目哉

   韋倫

韋倫傳云從狩奉天關播罷爲刑部尙書倫在

朝堂流涕曰宰相無狀使天下至此不失爲尙

書後何以勸聞者憚其公

關播傳云播從幸奉天盧𣏌白志貞巳貶而播