Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


SKchar

   宫市

張建封傳云是時䆠者主宫市置數百十人閲

物㕓左謂之白望無詔文驗覈但稱宫市則莫

敢誰何大率與直十不償一又取閽闥所奉及

脚傭至有重荷趨肆而徒返者有農賣一驢薪

䆠人以數尺帛易之又取它費且驅驢入宫而

農納薪辭帛欲亟去不許恚曰惟有SKchar耳遂擊

䆠者有司執之以聞帝黜宦人賜農帛十疋然