Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新唐書糾謬卷第十四

      宋咸林吳縝纂

 十四曰當書而返闕

 九宫貴神

 穆宗改名

 宰相表闕文

 王思禮傳闕文

 雨五十二日而不書月

 蘇定方傳