Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   韋挺傳

韋挺傳云蓋牟城

 今案牟當從牛今從干誤也

   魏徵陸贄等傳

魏徵傳云龍逢比干也

 今案逄當作逢

魏徵傳云蕭然耗矣陸贄傳全卷皆作耗

 今案耗當作

   姜撫傳