Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   張說字悞爲銳字

禮儀志開元十四年通事舍人王嵒上䟽請刪

去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士

張說以爲禮記不刋之書去聖久逺不可改易

而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以

爲唐禮乃詔集賢院學士右散𮪍常侍徐堅左

拾遺李銳及太常博士施敬本撰述歷年未就

而銳卒蕭嵩代銳爲學士奏起居舍人王仲丘

撰定爲一百五十卷是爲大唐開元禮