Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宗室世系表雍王繪之曾孫有廬國公相州刺

史景悞

 今案畢王璋之曾孫亦有蔡國公景悞此二

 人止是三從昆弟
            海虞趙開美校刋

新唐書糾謬卷第二十     長洲顧 植書趙應期刻