Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


輔少詹事張行成同掌機務

 今案是時太宗親征髙麗而皇太子監國于

 定州故以士廉洎周等佐之是亦宰相之任

 也故新書載之宰相表者以此然而不載於

 紀者何哉又案士廉洎周敬宗傳皆載其輔

 太子監國同掌機務之事惟季輔行成傳不

 載亦闕文也

   紀傳漏記蕭瑀事

宰相表貞觀二十年四月甲子瑀罷太子太保