Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 復名顯之𩔖以諸帝紀例皆宜僃書今乃畧

 而不述未知其故

   宗室有書姓或不書姓者

太宗紀貞觀二年正月癸丑吐谷渾寇岷州都

督李道彦敗之八年十二月辛丑特進李靖爲

西海道行軍大摠管膠東郡公道彦爲赤水道

行軍摠管以伐吐谷渾十二年十一月巳巳明

州山獠反交州都督李道彦敗之

 今案道彦卽淮安王神通之子故八年爲赤