Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新唐書糾謬卷第十八

      宋咸林吳縝纂

 十八曰與奪不常

 建定邊軍之策

 論封建事

 李愬李光顔平蔡之功

 韓臯有大臣器

 憲宗罷韓全義

 嚴綬治太原事