Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 今案縉傳云祿山亂擢太原少尹佐李光弼

 以功加憲部侍郎遷兵部史朝義平詔宣慰

 河北使還有指俄拜黃門侍郎同中書門下

 平章事則縉未嘗歷爲蜀州及常侍此可疑

 者一也又縉傳云祿山亂擢太原少尹佐李

 光弼以功加憲部侍郎遷兵部史朝義平詔

 宣慰河北而維傳云維以上元初卒今案祿

 山以天寶十四載作亂是歲乙未與其子慶緒及

 央思明及其子朝義相繼叛逆至代宗廣德