Page:Sibu Congkan Sanbian053-錢若水-太宗皇帝實錄-4-3.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耜式隆敦本之風豈惟備郊廟之粢盛抑亦勵烝𥠖

之播殖萬國駿奔而述職千官星拱以在庭望宫闕

城社之尊睹聲明文物之盛豈予寡昧獨荷於鴻休

思與華夷同均於大慶冝革紀年之號仍覃作解之

恩可大赦天下改雍熈五年爲端拱元年自正月十

七日昧爽巳前應天下罪人除犯十惡及官典犯正

枉法贓至殺人者不赦外其餘罪無輕重咸赦除之

内外馬歩軍諸將卒等第加賞給文武臣僚並與加

恩諸貶降官未量移者與量移巳量移者與復資巳