Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


取有制恢辦何自其即訊之以五星紊度日月相尅求直

言六月改各行中書省為承宣布政使司録用武臣子弟

之遺棄者

秋七月太師李善長子祺尚皇長女臨安公主免逋租

嘉湖三十萬故元伯顔帖木兒入㓂頴川矦友徳大破之復敗

之河州元太尉神保來降八月以釋氏呉印為山東布政

司使九月太師善長為御史大夫汪廣洋等所訐赦不問

閠九月以災異詔求直言山西訓道葉居升上三事曰分

封太侈求治用刑太SKchar上𢙣其踈間骨SKchar逮獄瘐死

冬十月徙真定民屯田鳯陽蘄水縣民王燾七世同居旌