Page:Sibu Congkan Sanbian069-查繼佐-罪惟錄-60-02.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


畨國各遣使献麒麟凢四士竒復獻頌詔各布按二司府

州縣連名保舉賢良方正一人天下生員年四十五以上

者考選貢國子監自臨御以来三科進士詔詣文華殿親

試之㧞其尤鄭建䓁二十八人與脩撰馬愉䓁編脩林文

䓁同𨽻業文渊閣又考在外庻官之有文學SKchar䓁七人歴

事六科以偹用廵撫南直𨽻周忱奏定濟農倉之法

冬十月平江伯陳瑄卒謚恭㐮十一月脩理南京宫殿十

二月太子太師户部尚書郭資卒贈湯隂伯謚忠㐮官其

子佑户部主事資受眷三朝貧不能塟

宣徳九年申寅春正月行户部員外羅通奏運粮開平計