Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鉛山貴溪䓁處𠫵将戚継光破山坊巢賊奔建寕還䧟冝

春為南贑兵所敗始遁倭破寕徳𠫵将王夢旗知縣李堯

卿死之故南京兵部尚書湛若水孫夀魯為乞追贈上曰

若水僞學不許御史林潤條宗禄冝圖永逺之計淮王獻

白鴈二告廟革黄花鎮守偹太監永不𥙷十一月尚書必

進㘴擅改女撰文勒致仕以郭朴代之𡊮煒以户部尚書

兼武英殿大學士鹵進逼固原循下為関而西数曰遁上

所居萬夀宫灾嵩請徙帝城南城者英皇故所御也上不

懌乃移御玉熈宫更徙玄都殿十二月鹵犯遼東指揮楊

丗武死之死事副使汪一中妻程氏不食殉一中贈淑人