Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/199

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


邊昇為工部左右侍郎五月帝不豫燕王集邊兵備

置成都聖慶保寕三府及播州宣慰司茶倉四所帝疾稍

間輦御右順門時諸醫治疾無状皆付獄獨召戴元禮至

榻前諭之曰汝仁義人也事無與勿恐閠五月大漸乙酉

帝崩於西宫帝素少疾及疾作臨朝决事不倦至是疾大

乃焚香祝天曰壽年乆近國祚短長子孫賢否非慮一

心為蒼生作福時聞雨聲喜形於色遂崩遺詔曰朕膺天

命三十有一年憂危積心日勤不怠務有益於民柰何

自寒㣲無古人之慱知好善惡惡不及逺矣今得萬物

然之理其何哀念之有皇太孫𠃔炆仁明孝友天下歸