Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平之尚書方獻夫等為守仁訟功代府輔國将軍成鎮徃

髙墻視其父庻人仕之䘮上䟽自劾乞葬畢始歸許之

改刑部尚書胡丗寕於兵部十一月立順妃張氏為皇后

新建伯王守仁卒於南安十二月宣府軍郭春等激變伏

法鹵入大同牙木蘭来歸禮部侍𭅺SKchar嵩還自𩔰陵奏両

靈異亊請立石以紀從之㑹通河成省脚費一十八萬

嘉靖八年己丑春正月郊上親填御名於祝版為令致仕

大學士石瑶卒謚文憲更謚文介兵部尚書胡丗寕致仕

二月𥙊酒陸深請講章免閣関之例㘴謫外河南廵撫潘

塤坐失賑罷詔議王守仁學術亊功給亊中周廷稱其賢