Page:Sibu Congkan Sanbian078-查繼佐-罪惟錄-60-11.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貴州布政司

 古西南𢑱羅施鬼國地元置八番順元等宣慰司明初

 以其地分𨽻湖廣四川雲南永樂十一年始置布政司

 領府六州四安撫司二指揮使司十三宣慰司一縣九

貴陽府至南京四千二百五十里至北京七千六百七十里

 禹貢荆梁南境天文參井分野元置順元等安撫司明

 改宣慰使司𨽻四川㝷改𨽻貴州𨺚慶中改貴陽府領

 縣一安撫司一長官司十八

 縣新貴附郭即貴竹長官司析置 里

 安撫司金筑元金筑明萬暦中置 里