Page:Sibu Congkan Sanbian078-查繼佐-罪惟錄-60-11.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


思𠩄弒改舊號别失八里為亦力把力正統以後貢使

絶

撒馬兒罕東亦力把力西哈烈東至蕭州九千里

 元駙馬帖木兒主其國洪武二十年帖木兒遣囘回满

刺哈非思等入貢永樂間其孫兀魯伯遣貢以後貢吏

不絶

哈烈東北至撒馬兒罕一千四百里東至蕭州一萬一千餘里

 元駙馬帖木兒之子沙哈魯為速魯檀猶華言官長也

 建文四年詔諭其酋長永樂七年頭目麽賚等朝貢正

 統二年指揮哈只等貢馬及玉石