Page:Sibu Congkan Sanbian080-查繼佐-罪惟錄-60-13.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行錯𬒳紏挐縶午門乆淂釋

時恩賜兵部侍𭅺李介妻大理寺卿王霽妻𥙊例三四品

官妻無𥙊軍職絶許立功人親姪姪孫已襲者淂沿襲

正德四年監劉瑾數人擅𫞐其父祖皆淂贈都SKchar都指

揮官母為夫人軍職絶許從兄弟姪並淂襲

九年礼部請欽㝎𥙊𦵏㤙例

 時𫝑要故舊以厚賄力請不淂已更申𩛙祖制有文臣

 三品以上乞𥙊𦵏者以為犯例下獄問遣

十一年清寕宫災詔両京文官歴任未及一考者与誥𠡠

其誥𠡠准給未領因事降調非貪酷者仍給與