Page:Sibu Congkan Sanbian080-查繼佐-罪惟錄-60-13.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 歴代帝王賢聖祀典

 洪武元年具太牢遣中書官祀三皇以勾芒祝融力牧風

 后配遣官𥙊昭烮武成王儀同釋奠

 三年遣使致𥙊歴代帝王陵𥨊(“爿”換為“丬”)令各行省具圖以聞

  歴代帝王陵𥨊(“爿”換為“丬”)可考者七十有九功徳昭著者三十有

  八𥙊伏羲于陳州神農于酃縣黄帝于中部縣少昊於

  曲阜縣顓頊高辛于滑縣唐堯于項城縣虞舜于寕遠

  縣夏禹于會稽縣啇易于荥河縣啇中宗于内黄縣啇

 高宗于陳縣周文王武王成王康王宣王漢高帝文帝

  景帝于咸陽縣漢武帝于興平縣漢宣帝于長安縣漢