Page:Sibu Congkan Sanbian082-查繼佐-罪惟錄-60-15.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  SKchar

明運粮法三變一海運一水陸並運一SKchar運洪武𥘉蘓松

浙江運船由海道至直沽又從登州新河運至遼東是為

海運永樂九年開㑹通河海運初用遮洋船十三年増造淺

船三千餘𨾏罷海運遮洋船其六分之一入天津倉餘從

直沽海運至薊州内運則越江由淮入河𢪔陽武陸運至

衛輝沿衛泝潞水運至通州是為水陸並運十三年竟行SKchar

運而SKchar又四變一支運一轉運一兊運一改兊𥘉民運至

淮徐臨徳四倉軍船接入京通是為支運永樂十二年

平江伯陳瑄議蘓州等處及徐兖送濟寕倉河南山東送