Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 𠩄偶為之事豈同文應尔乎孔子為司徒契後豈不聞

 使𢍆大義而杏壇之設似無𠩄𠩄奉行可知木鐸東魯

 師道之衰也國学郷学廢而闕之席尊猶之礼樂

 征伐匪𠩄自岀而春秋之作𩔰皆𫞐用也眀自成化十

 五年侍𭅺李敏始興紫雲書院時可以無𫞐用但應

 𩛙學政勿以𡻕貢頺髦董其事凡進士𥘉出身不用𮗚

 政虗文使之主訓廸者三年攷其明理習務者以試诸

 民上嵗貢為陪貳則可自以講学奸宫墻之正乆之

 遂為射的是又奉木釋為傳夲而教法益衰不可復

 振至于明之季主考程文不𠯁式多士而一聼诸選家