Page:Sibu Congkan Sanbian085-查繼佐-罪惟錄-60-18.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


洪武二年朝退有中官朝靴行雨濘中上以𭧂殄杖

之且曰人歴艱難自尔莭倹習見冨貴無不侈靡是

後遇雨百官淂穿雨衣四年㝎内官品秩諭侍臣曰古

宦寺不𬨨警晨昏供役使而己自漢太后以女主稱制

藉彼通命従此𣙜傾人主為害不細今有犯必斥去之

五年㝎宦官禁令六年考厯代紏劾内官之法礼部議

制内政司設司正司副各一人SKchar糾察内官失儀及不

法者十年監臣偶一語及政事立遣還籍上語廷臣曰

寺人朝夕左右窺伺最工挾寵行威竟不可制十七年

𣸪勅内毋預外事併诸司毋得文移徃來更㝎内官品