Page:Sibu Congkan Sanbian091-查繼佐-罪惟錄-60-24.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


順人敷陳逺略非𣣔奮𤓰牙以黷武其實資文徳以安民

𦔳成大業列爵胙𡈽以報功徳與國終始豈不偉與拱俟

車塵𧺫展素藴盖丙申四月八日也既入見称先生而不

名輙預帷幄益見親信幸其第者三甲辰上即王位賜冠

𢃄授供奉司丞不受戊申即帝位陳治道以復中國先王

禮教為首務三授翰林學士不受乃賜肩輿選衞士十人

賛其出入洪武庚戌春承命徃两浙亷察民隠還朝宻有

所陳賜金幣除中書左丞力辭辛亥召對華盖殿賜坐命

草平西詔賞賚有加授禮部侍𭅺兼弘文舘大學士復辭

時西域進驪馬一甚竒引漢故事以諌上悦除太常少卿