Page:Sibu Congkan Sanbian091-查繼佐-罪惟錄-60-24.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  夏明玉真

明玉珍一名旻珍避諱更玉真随州人世農家身長八尺

目重瞳務信義為郷黨所服元至正十一年辛卯汝頴兵

起玉真圑郷兵青山為屯長天完徐夀輝僣號都漢陽招

玉真授元帥𨽻将軍SKchar文俊部鎮沔陽與元左丞哈林秃

𢧐湖中飛矢中右目傷改號明眼子值歳饑乙未春以兵

貿糧䕫州還時元行省右丞相完者都鎮重慶行募兵義

兵元帥楊漢帥𠩄部五千人歸之屯城外单𮪍入謁完者

都心忌漢謬𣢾曲㽞飲且殺之漢覺脱身走部兵下峽遇

玉真告哈林與完者互不下可圖玉真未决萬戸戴勝更