Page:Sibu Congkan Sanbian093-查繼佐-罪惟錄-60-26.djvu/197

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


初設殿閣進仲貭華葢殿大學士偹頋問不預机務未幾

㘴亊䧏御史乆以年致仕

任亨泰湖廣㐮陽人洪武十八年殿試第一歴礼部尚書

時日照民江伯児殺子以祷母病上怒杖伯児百戍海南

命亨泰等定旌表例凢人子𬨨父母有疾割肝卧氷者聼不

在風勸之例詔正定蔡民書傳學士刘三吾䓁縂其事亨

泰亦興焉二十八年秦王樉薨亨泰奏䘮制冝輟朝五日

今𬨨時享暫輟朝一日因議世子襲爵礼凡諸侯受天子

之命冝服其命服使者出反䘮服即位而哭时議大臣犯

重罪雖𫎇宥不淂列夲班叙八品九品班後請罷朝𠫵賜