Page:Sibu Congkan Sanbian097-查繼佐-罪惟錄-60-30.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰吾道自足寕復湏此及錢緒山爲陽明年譜洪先爲之

序歸田後凡天文地志儀禮典章SKchar餉邉防𢧐陣車介之

事以逮隂陽卜筮靡不精覈至人才吏事國是民隠尤𠩄

加意絶意仕進扁其居曰止止𠩄䘚贈光禄少卿謚文㳟

賔字礼原晩號改亭嘉善人隆慶辛未進士爲句容令清

田减役𡻕省民供本折七千七百有竒以卓異入爲御史

厯右僉都南京操江凡九任晋南工部尚書前後署晋都

三十年噢咻保障無不備至光禄寺故有三飯堂例𡻕米

一千八百石以食貧民侵牟具文矣賔署光禄𣸪其故已

爲操江革債弁科减月粮之𡚁除上江二邑廂坊僉𭛠之