Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  孫夲立曽萬中朱潜許圭霍輝劉齊朱叔華趙天麟童曽

孫夲立廬陵人曽萬中吉水人元末俱為土軍元帥恊納

速児丁守吉安漢㷱天瑞兵至走納速萬中與弟粹中及

夲立等力屈迎降天瑞使其偦徐指揮恊守本立等恥居

徐下太祖詣龍興則潜来納欵遂以夲立為江西行省𠫵

政萬中為都元帥粹中為行軍指揮還守吉安至正癸卯

天瑞𣸪犯吉安本立敗走永新永新破見殺大都督朱文

正援兵未至而吉安䧟漢使饒𪔂臣守之文正𣸪取吉安

𪔂臣走以李明道曽萬中等守之明年明道與萬中𨻶間

納𪔂臣兵城復䧟萬中死之右翼元帥同知朱潜統軍元