Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  趙徳勝裔孫輔牛海龍程囯勝李継先趙國旺徐明張徳山夏茂成張子明捨命王

趙徳勝太祖𠩄賜名也鍾離人状魁偉馬上運槊如飛壬

辰兵亂為義兵隊長無𠩄見西謁元歸徳王忙哥觀王馭

軍無律不欲㽜時太祖駐軍滁陽傳聞母李在軍中乃棄

其妻来歸以為帳前先𨦟從取鉄佛岡全椒後河諸寨元

将脱脱圍六合禦之中流矣殆盡乙禾剗鷄籠山群盗與

偽将軍韓漙酣𢧐直搗烏江下和州夜襲陳也先营復𢧐

却之遂取儀真録功授SKchar𬋩府先𨦟従㧞采石下太平皆

有功丙中元将蠻子海牙擁兵采石断淮西路也先营方

山為應従𢧐力皆破走之下金陵功最丁酉從大将軍逹