Page:Sibu Congkan Sanbian105-查繼佐-罪惟錄-60-38.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


章與同事科臣光時亨並轡廵視阜城門時亨勸章脫去

章正色絶之而賊掩至連呼下馬下馬時亨下馬拜章張

目叱之賊槊章股墜馬抗不屈賊砍其SKchar㫁仍㘴地大罵

賊怒亂擊死弘光中贈大理寺卿謚忠烈蔣模爲詩以吊

之闋曰白刄𨦟頭練孝思以其事母姚順也子之柯字賔

廕錦衣之栻字瞻卿既以金𨹧失守走越與楊瓉䓁請

魯藩監國不受職旋走閩授兵部主事劾大帥鄭芝龍逗

遛奉命至越越敗保𭒀北兵禦金之栻曰苦不得此有之

飽死士與君對仗矣兵怒断其両手猶大罵至抉其舌死

而同院御史死難者爲陳純徳馮垣登趙譔俞志虞