Page:Sibu Congkan Sanbian106-查繼佐-罪惟錄-60-39.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 許琰陸士鉉王飬

許琰字玉重南直長洲人品行矜卓少可多恠年十七割

股療母張病孝聞崇禎甲申五月聞毅廟変自鄉詣城弟

璜家淂確耗大慟求死題詩有忠魂誓向天門哭之句每

書空崇禎聖上四字宛轉悲號十餘日𣣔遣二子従軍乃

𥙊告先祠而遣之遍叩鄉諸紳告以義字無應者五月之

午𬨨友人見案供葵椔蒲酒怒擲杯地厲声此何時乃

飲食如平日手拂衣出見城之巨室移家且竄遂歴走

其門罵之時諸生聚哭明倫堂縉紳孝亷或至或否或縞

素或常服甚有張盖者群噪之琰衰杖躃踊盡哀匐伏