Page:Sibu Congkan Sanbian106-查繼佐-罪惟錄-60-39.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王分猶子而王冲而文闽之受群臣堅請乃在七月魯尚

未監國也唐以叔父事先無两大則魯冝有𠩄自䖏矣時

魯諸臣競奔慕唐賢声見中藻皆喜以故中藻至魯未三

四日而江上𢾗十萬之師咸南向微受命因中藻馳表入

閩稱賀中藻乃請謁王中書謝龍震廷詰中藻中藻沮㑹

魯淂鄭芝龍𥝠表遂曰叔父能大餉我師亦恊守江上事

㝎而後議明五月魯事敗八月閩事亦敗中藻走海上集

諸師岀沒挺旗幟監國保鷺門晋中藻總制兵部尚書不

受丁亥鄖西王常湖兵起𣸪建寕監國以永勝伯鄭彩兵

困圍福州九月中藻乗𫝑𡚒𣸪福安羅源寕徳政安明年