Page:Sibu Congkan Sanbian112-查繼佐-罪惟錄-60-45.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  劉實蘇琳

劉實字嘉秀江西安福人宣徳五年進士以庻吉士出通

判金華郡旱賦不上民至鬻子女不償實為䟽請寛貸貧

民不能䘮或棄親中野寔為厲禁𭄿有力者𭣣瘞之野無

暴尸考滿去有群狸拜謝于道良乆不散乞便敎聀不許

内艱哀毁廬墓側三年𧺫順天府治中景𠫵中以薦入翰

脩書性剛峻意所不可突觸逹官貴人弗頋也方揺筆

時頋人作不佳輙𥬇絶倒聲徹閣陛人亦以此恨忌寔天

順初以最三考陞南䧺知府取税額之羡膳郡學𥙷植大

𢈔嶺松数千至今虬古可䕃也不入囊一錢未数月有中