Page:Sibu Congkan Sanbian112-查繼佐-罪惟錄-60-45.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  道同

道同北直河聞人其先韃靼族也洪武三年以才幹舉為

太常賛礼𭅺十年岀知番禺縣同性峭直亷㓗氣字魁岸

為毋𠂀㫖自𫯠粗糲是時千戈甫定軍衞強横需索百出

佐吏動遭笞辱前令不能堪同至一切執法視民如子時

永嘉侯朱亮祖總軍数以威福撼同同不為撓有土豪数

十軰借鈔法行其意珍貸𬨨抑價買之稍不如意即以為

撓法輙𤼵官罪之同亷寔捕首𢙣械繋通衢令衆諸豪賄

亮祖左右詣亮祖求辯亮祖召同言之同厲色曰公大臣

不當為小人所使次日亮祖𬨨衢𬒳械者