Page:Sibu Congkan Sanbian113-查繼佐-罪惟錄-60-46.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


忽堕所𦍒二小璫皆𬒳擊死心疑且止詔裭王莭䓁衣巾

而肆顔佩𮧯五人于市順昌入鎮撫獄煩煅錬誣坐賍一

千両身無完膚順昌罵不絶口許𩔰純槌落其齒盡順昌

猶含血噴其頭面獄䘚顔紫以璫指手殞之魏敗贈順昌

太常寺卿謚忠介廕一子茂蘭祠郷賢復祠閩名宦諸生

王莭䓁咸復黌序詔毁逆閹祠乕丘吳人因廢祠基殮佩

𮧯䓁遺骸以塟𣗳碑嶐然題曰五人之墓五人者佩𮧯及

馬傑有殊力楊念如故業鬻衣沈揚牙儈其一吏部輿夫

周文元也有渤海漁人者過吳門適毁魏祠遂為文𡘜𥙊

五人一鷺既淂𨗇秩還家方對客讀邸報嘿然入内客遂