Page:Sibu Congkan Sanbian117-查繼佐-罪惟錄-60-50.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  張岳

張岳字維喬號净𡶶福建惠安人正徳丁丑進士授行人

與郡同年陳琛林希元潜心講易上𥨊(“爿”換為“丬”)疾豹房與閹嬖卧

起両宫曁外朝俱不𫉬入視岳抗䟽請閣部大臣經筵科

道各一員每日視藥興居可消群疑并杜意外之變不報

宸濠難作諌沮親征𬒳杖負烈日不死調南京國子學正

丗宗朝𥙷主客郎時議禘𥙊岳請立皇𥘉祖位母傳㑹先

代某祖為重與閣臣孚敬格上卒從岳議坐是出SKchar學廣

西改江西務寔學稍變良知之觧貶塩課提舉轉亷州安

南不負将觀兵侍郎唐胄諌不聼岳調六不可上必兵之