Page:Sibu Congkan Sanbian120-查繼佐-罪惟錄-60-53.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  周玄真俞震

周玄真𥘉從嘉禾紫虗𮗚李拱瑞為道士拱瑞南谷杜真

人髙弟也授玄真致召鬼神之術能咒妖狐驅蛇鬼㝷受

君寳大法于曺桂孫霅川人步宗浩者得呼雲役雨術扵

莫沾一玄真復從宗浩受之自是雨暘弗若郡縣請禱輙

有竒應洪武元年亰師旱李善長迎玄真設壇冶城山硃

書鉄符投揚子江中波濤遽興玄真夜半斗下存神窈㝠

電繞達旦握劍上壇召風師雷伯誓之俄隂雨翻盆大風

㧞木玄真曰未也至明晨黒蛇蜿蜒見西方雨更霑足上

召見武楼訪雷霆所以神之故對曰天地陽隂二氣而巳