Page:Sibu Congkan Sanbian121-查繼佐-罪惟錄-60-54.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之比還不受度或不免行至隂澤崖峭水深猝投水中衣

厚未沉㕥手歛裙随流而逝後人稱其處曰夫人潭

郭丑字道安南直六合人通詩書父絶憐爱之適同邑鄭

玄克脩婦道其舅有𢙣念丑曰人倫之変難㕥語人潜出

沉河㕥死洪武十年瘞楊子西河清水潭上一日玄克

夢其來車馬儀衞甚都曰妾今在長蘆水府掌鈎考人間

善𢙣次夕其姑夣亦如之長蘆去城南二十五里

松江謝氏婦夫不臣燕死詔謝配象奴不從題詩衣𢃄間

赴武㝎橋河水死

卲縉紳妻陳氏弟縉纓妻黄氏福建上杭人正統中鄧茂