Page:Sibu Congkan Sanbian121-查繼佐-罪惟錄-60-54.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


興化死莭四十六人嘉靖中倭難竹原任知縣鄭文煥継

室郭氏鄭任妻陳氏黄妻高氏城䧟賊執欲汚之並罵不

𬒳害庠士林𮗚頥妻柯氏劉継荗妻唐氏周大左妻㳺

氏鄭東野妻陳氏林觀文妻陳氏鄭肇妻鄒氏李啓謨妻

黄氏鄭曰新妾䔥翠環或死于刃或死于火或死于池井

縂拒賊死布衣陳復拱妻黄氏李𡍼妻陳氏呉緒妻鄭氏

SKchar凖妻黄氏林廷華未娶妻鄭氏黄𢡟志継妻翁氏王

大勲妻張氏媳朱氏呉應桓妻陳氏黄士寵妻陳氏郭景

順妻何氏阮有道妻黄細娘弟道充妻陳氏陳在良妻方

邵娘黄河妻陳氏皆少年自縊死又西門女子二丱女工