Page:Sibu Congkan Sanbian125-查繼佐-罪惟錄-60-58.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


罪惟録列傳卷 --卷(⿵龹⿱一龴)之三十三

  西蕃

西蕃即吐蕃本𦍑属凡百餘種散處河湟洮岷間禹貢𠩄

謂析支也逐水草産牧以父名母姓為種號強則分種稱

酋豪以𢧐死為吉元世祖始為郡縣以吐蕃僧八思巴為

大寳法王帝師領之嗣世弟子號司空司徒國公佩金玉

洪武二年九月㓂洮河指揮韋正大大破之三

大将軍分鄧愈徃招諭之皆降六月遣僧克新

其國圖山川地形以歸六年令諸酋舉故官授職

喃加巴藏卜為熾盛佛寳國師元國公南哥思

監藏䓁為都指揮同知宣慰使元帥招討䓁官自是之後