Page:Sibu Congkan Sanbian125-查繼佐-罪惟錄-60-58.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


朶甘滄溏曰朶甘川曰磨児勘萬户府四曰沙児可曰乃

竹曰羅思端曰别思麻千户所朶甘思䓁十七又有加渇

瓦寺金川寺韓胡碉怯歹寺永樂十三年吏部員外𭅺陳

誠出使歸𬾨述其十七國山川風俗物産以獻宣徳元年

封大寳大乗闡教闡化賛善五王六年都督陳懷討松潘

畨叛平之九年阐化王貢使癿藏還以賜物

洮没八上命釋之天順三年尊勝寺清修翊善大

印遣人貢舎利五年甘肅縂兵宣誠伯衛頴破西

凉  督毛忠䧟鹵頴救出之八年西寕番酋把

命都御史吳琛宣城矦衛涇討之大㨗駱駝山俘斬七千