Page:Sibu Congkan Sanbian130-闕名-弔伐錄-2-1.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以先許宋命之請若彼能如元約夾攻克捷則事不

在言旣出間得而分付理應有報是以宣諭趙良嗣

等合取時貢銀絹共准一百萬貫良嗣等言奉㫖并

請西京路地界若不從所請止得燕京二十萬匹兩

設猶未𠃔更加綾二萬匹外不敢擅加今相度燕京

諸州土廣人衆今取與未决豈可輕易便行分付請

抽退臨邊士卒

   荅宋主書天輔七年月十九日

二月癸卯遣孛堇銀木可鐸刺爲宋使副以烏林荅

賛謀爲議事荅宋主書曰