Page:Sibu Congkan Sanbian130-闕名-弔伐錄-2-1.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


情義至重偶縁手詔平山張覺招納叛亡遂致懽盟

變爲兵革属太上皇傳位𦕈躬方閲旬浃皇子郎君

大軍已至京畿即遣知樞宻院事李梲工部尚書鄭

望之備攄情懇復請懽盟皇子郎君惇兩朝和好之

重特爲開允許以退師本朝㝷以遣宰相親王詣軍

前相見土疆𡻕幣並已議定兩路賞軍金帛数萬至

多尚慮元帥在逺未知的實今遣使人同皇子郎君

所差親信㝷詣軍前諮白惟冀早為抽囘軍馬免致

殘害生靈諒惟英懐必能洞照春首尚寒更加保愛

微物将誠具如别幅今差朝奉大夫充右文殿脩撰