Page:Sibu Congkan Sanbian131-闕名-弔伐錄-2-2.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


感深念咎俯極危𠂻誠惶誠懼頓首頓首猥以𦕈

躬奉承大統懵不更事濟以學非昧於知人動成過

舉重煩元帥来攻陋邦三里之城巳失藩維之守九

廟之祀當成煨燼之餘不圗深仁曲假殘息兹盖伏

遇伯大金皇帝乾坤之德甚愽日月之照無私不怒

之威旣追踪於湯武好生之徳且𠐚美於唐虞弗念

一夫之辜特全萬人之命宇宙載肅宗社𫉬安文𮜿

旣同永託保存之惠雲天在望徒深郷往之誠無任

瞻天望聖激切屏營之至謹奉表稱謝以聞桓誠

惶誠懼頓首頓首謹言