Page:Sibu Congkan Sanbian131-闕名-弔伐錄-2-2.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無𬨨失士民歸嚮乆矣若遽見廢絶别立異姓不惟

異姓中不見有徳之人誠恐庻民皇皇無所統一姦

雄僣𥨸殺戮無辜如此則非所以上副大金皇帝及

元帥愛惜生靈之意也伏望元帥垂天地再造之恩

全始終生成之賜復立今上以王兹土脩享貢以報

洪恩今上感戴之誠何時而忘也如元帥府必欲以

失信廢之即今太子長立自當承嗣如更不欲立之

乞於親王中選擇賢者以承嗣位庻使太祖太宗二

百年基業不絶人心嚮慕實天下蒼生之幸也今若

别立異姓設或倉卒之間選擇非人蹈前車巳覆之