Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


髙二丈周回百二十歩漢靈臺在長安西北八里漢始

曰清臺本爲𠉀者觀隂陽天文之變更名曰靈臺郭延

生述征記曰長安宫南有靈臺高十五仭上有渾儀張

衡所制又有相風銅烏遇風乃動一曰長安靈臺上有

相風銅烏千里風至此烏乃動又有銅表髙八尺長一

丈三尺廣尺二寸題云太𥘉四年造

栢梁臺武帝元鼎二年春起此臺在長安城中北𨵿内

三輔舊事云以香栢爲梁也帝甞置酒其上詔群臣和

詩能七言詩者乃得上太𥘉中臺災漸臺在未央宫太

液池中髙十丈漸浸也言爲池水所漸又一說漸臺星

名法星以爲䑓名未央宫有滄地池中有漸䑓王莾死於此