Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 右衞倉神武中衛帶𬋩定𫟪衛倉 倉副使共二十二員經𭣣

 糧斛週嵗任滿守支攢典共二十二名週嵗後滿起送吏部冠

 𢃄倉守支此於通州等六衛倉分為二十二官下每一官下

 副使攢典各一員名故各二十二員名此為見任餘各為守支

 修倉委官把總通州衞指揮一員通州右衛百户一員

置役 甲斗每一官下每年額僉通州等六衛軍餘一十五名應

 當㸔守錢糧 歇家每一官下額設一十五名共三百三十名

 專𬋩包囤糧米進厫修理倉墻小脚每一官下額設五十名共

 一千一百名專𬋩抗糧倒囤曬夫無定數俱於近倉居住軍民

 聼坐糧員外僉𠑽舖軍二百八名係通州等六衞正軍内撥送

 各倉墻外守舖晝夜廵邏 倉門守把官軍宣徳九年户部秦