Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之今考魯之春秋所書田賦兵車禮樂㑹盟征伐祭

  𥬇異之屬是也天子巡狩則令太史陳詩以觀

民風而列國亦各采風以貢于天子故歌其詩而民之

 强弱勞佚疾苦居然可見古者省方問俗之義凡

以為民若此而後世郡縣之志特詳其城邑津梁公宇

 瑣細与夫浮屠老氏之宫逰人騷客之詞勢家巨

族之榮名誥封至扵田賦所以係生民之休戚風俗所

  里之習尚古之宦逰及其鄉先生之嘉言善行与

夫一方之兵革治亂及其天災流行之大或逸而不書或

 詳令學士大夫無以考見焉予甚憫之孔子不云

子文武之道在人或識其大者或識其小者予非能志其

也上竊孔子之遺意而下揣古列國之史之法謹擇其